Overzicht werk

Beslag

 • schepen (zowel zee- als binnenvaartschepen)
 • vrachtwagens (met gerechtelijke bewaring)
 • onroerende zaken
 • bankrekeningen
 • lading
 • roerende zaken
 • onder derden (zoals klanten van de debiteur/wederpartij)

Kort geding

 • opheffing beslagen op onder meer schepen, onroerende zaken;
 • meerdere arbeidskwesties (ontslagzaken);
 • geschil over de echtheid van een handtekening (vervalst document);
 • teruggave bankgarantie;
 • incasso kort gedingen;
 • verbodsvorderingen met dwangsom;
 • geschil over een merk;

Bodemprocedures (zowel eerste aanleg als hoger beroep) op de volgende (rechts)gebieden:

 • handels- en transportrecht;
 • contractuele geschillen (uitleg van overeenkomsten, claims gebaseerd op contracten en algemene voorwaarden);
 • aansprakelijkheidsrecht (onrechtmatige daad, bestuurdersaansprakelijkheid);
 • aanneming van werk;
 • bestuursrecht en bestuurlijke boetes (bezwaar, beroep, hoger beroep);
 • arbeidsrecht (ontslag, loonvorderingen);
 • intellectuele eigendom (merkenrecht, auteursrecht);
 • erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse uitspraken;

Buitengerechtelijk werk

 • algemeen bedrijfsjuridisch werk voor bedrijven (zowel Nederlandse als buitenlandse);
 • onderhandelen in diverse (financiĆ«le) kwesties ter voorkoming van een gerechtelijke procedure;
 • begeleiding in aanbestedings- en subsidieprocedures;
 • begeleiding van bedrijven bij acquisitie en investeringen in Zuidoost-Europa.