Pregled rada

Uzapćenje / zapljena:

 • (privremeno zaustavljanje) brodova (morskih i riječkih);
 • tereta i brodskog goriva;
 • kamiona;
 • nekretnina, dionica i druge imovine dužnika;
 • bankovnih računa.

Hitni postupci (tzv. “summary proceedings”):

 • prestanak uzapćenja broda (privremenog zaustavljanja);
 • prestanak zapljene na nekretninama, dionicama i drugoj imovini
 • dužnika;
 • prestanak zapljene bankovnih računa;
 • sporovi oko autentičnosti ugovora i potpisa;
 • potražnje bankovnih garancija;
 • novčane potražnje;
 • zabrana raznih mjera (kao uzapćenje broda i nepravno korištenje zaštitnog znaka).

Sporovi iz područja:

 • međunarodne trgovine, prometa i pomorstva;
 • ugovorne odgovornosti (tumačenje ugovora,
 • novčane potražnje na temelju ugovora i uvjeta poslovanja);
 • izvanugovorne odgovornosti;
 • sporovi oko građevina i gradnje;
 • upravnog prava i kazne;
 • radnog prava (otkaz i potražnja plaće);
 • prava intelektualnog vlasništva;
 • priznanja i izvršenje stranih sudskih i arbitražnih odluka.

“Out of court” work – rad izvan suda

 • opće pravno savjetovanje za nekoliko kompanija (nizozemskih i drugih);
 • pregovori i nagodbe u nekoliko predmeta;
 • javni natječaji i subvencije (Europske unije);
 • pomoć stranim kompanijama s investicijama u jugoistočnoj Europi, osobito u Hrvatskoj i Srbiji;
 • pomoć stranim kompanijama, osobito u Hrvatskoj i Srbiji, u
 • uspostavljanju poslovanja na području Nizozemske;
 • pomoć pri dobivanju radnih i boravišnih dozvola na području Nizozemske.