Državne institucije

Na stranici Veleposlanstva Republike Hrvatske u Haagu Tonći Bezmalinović naveden je kao odvjetnik u Nizozemskoj kojem se možete obratiti na hrvatskom jeziku.

Tonći Bezmalinović je na listi hrvatskih konzultanata Agencije za
međunarodno poslovanje i suradnju (NL EVD International), koja je ogranak nizozemskog Ministarstva gospodarstva, poljoprivrede i inovacije.