Objavljeni predmeti

Nekoliko predmeta u kojem je Tonći Bezmalinović zastupao jednu od stranaka kao odvjetnik, objavljeni su na glavnoj stranici sudova Nizozemske (www.rechtspraak.nl).

1. LJN: BA2470, Sud u Middelburgu, 55044 / KG ZA 2006-228

Sud je dopustio drugu zapljenu brodskog goriva u nizozemskim teritorijalnim vodama nakon što je isto brodsko gorivo već bilo zaplijenjeno pod nadležnošću drugog suda (u Antwerpenu, Belgiji). Sud je dopustio iznimku od pravila “da se isto brodsko gorivo ne smije zapljeniti drugi put zaredom” zato što je druga zapljena bila vezana za tražbinu koja još nije bila dospjela u trenutku prve zapljene u Belgiji.

2. LJN: BO3012, Sud u Middelburgu, 74867 / KG ZA 10-155

Uzapćenje ruskog broda ukinuto je nakon što je sud ustanovio da se odluka arbitražnog suda više ne moze izvršiti u Ruskoj Federaciji. Sukladno Konvenciji o priznanju i izvršenju inozemnih arbitražnih odluka (New York, 1958.), sud je odredio da se odluka ruskog arbitražnog suda također ne može izvršiti ni na području Nizozemske te da nova uzapćenja brodova ruskog brodara nisu dozvoljena. U slučaju nepoštivanja ove zabrane, protivnik bi trebao platiti 100.000 eura za svaki dan (ili dio dana) za vrijeme trajanja uzapćenja.

3. LJN: BJ7444, Drugostupanjski sud u Haagu,105.004.165/01 i 105.005.577/01

U ovom sporu Tonći Bezmalinović je izvršio uzapćenje rumunjskog broda. U drugostupanjskom postupku, Haaški sud je odredio sukladno članku 47. stavku 2. Uredbe Europskog vijeća br. 44/2001 o sudskoj nadležnosti, priznanju i ovrsi odluka u građanskim i trgovačkim predmetima, da uzapćenje broda ne može biti ukinuto, budući da uzapćenje spada u iznimke iz članka 1. stavka 2. Međunarodne konvencije za izjednačenje nekih pravila o privremenom zaustavljanju pomorskih brodova (Bruxelles, 1952.).