Novčane potražnje, zapljena i jamstvo

Nizozemska je poznata po svojim liberalnim pravnim sistemom zapljene imovine i uzapćenja brodova. Kao posljedica, uzapćenja brodova su svakodnevnica u nizozemskim lukama. Odobrenje suda za uzapćenje (privremeno zaustavljanje) broda ili zapljenu druge imovine postiže se brzo i efikasno. Ipak, ova pravna mogućnost treba se koristiti oprezno. U slučaju da sud odredi da su uzapćenje ili zapljena bili neutemeljeni, stranka koja je izvršila uzapćenje ili zapljenu odgovora za svu štetu i troškove protivničke strane. Koristeći se svojim dugim i bogatim iskustvom, odvjetnički ured Bezmalinovic Legal Ways može zastupati Vaše poduzeće u ovakvim predmetima. Cilj je vrlo jasan: dobivanje naplate ili jamstva na efikasan način.