Incasso, beslag en zekerheid

Nederland kent een liberaal beslagklimaat. Het is geen toeval dat er dagelijks in de diverse Nederlandse havens zoals de Rotterdamse beslag wordt gelegd op schepen, lading en andere zaken. Hoewel het verkrijgen van toestemming van de (voorzieningen)rechter om beslag te leggen een snel en efficiënt proces is, dient dit “instrument” zorgvuldig te worden gebruikt: indien later blijkt dat het beslag (om welke reden dan ook) onrechtmatig was, dient de beslaglegger de schade die de beslagene als gevolg van het beslag heeft geleden te vergoeden. Het betreft een risicoaansprakelijkheid. Op basis van een ruime ervaring met beslagen (en de opheffing ervan) kan Bezmalinovic Legal Ways u op dit vlak bijstaan met als doel om zo snel mogelijk incassering te bewerkstellingen dan wel het verkrijgen van deugdelijke zekerheid voor uw vordering.